Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Obec Dubodiel na svojom území ukladá a vyberá nasledovné dane a poplatky:

 

 • daň z nehnuteľnosti
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • poplatok za spotrebu pitnej vody

 

 1. Daň z nehnuteľnosti a daň za psa vyrubí správca dane jedným spoločným rozhodnutím každoročne v mesiaci máj podľa stavu k 1. januáru. Na zaplatenie daní má daňovník približne 30 dní (15 dní do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia + 15 dní na zaplatenie).
 2. Daňovník je poviný podať daňové priznanie do konca januára prísl. roka, ak u neho nastali v priebehu predchádzajúceho roka akékoľvek zmeny týkajúce sa nehnuteľností  (kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo, zmeny vo výmere pozemkov, zmeny druhu pôdy, výstavba a prestavba domu, hospodár.budovy, garáže a pod.). Pokiaľ nenastali u daňovníka žiadne zmeny, daňové priznanie nepodáva. 
 3. Daňovník je povinný ohlásiť nadobudnutie alebo stratu psa do jedného mesiaca odkedy nastala táto skutočnosť.
 4. Poplatok za komunálny odpad vyrubí správca dane rozhodnutím každoročne v mesiacoch február - marec. Na zaplatenie poplatku má poplatník približne 30 dní (15 dní do nadobudnutia  právoplatnosti rozhodnutia + 15 dní na zaplatenie). 
 5. Stav vodomerov sa opisuje 2 x ročne, v mesiacoch apríl a október. Obec následne vyhotoví faktúry za spotrebu pitnej vody. Faktúry sú splatné spravidla do 2 týždňov.
 6. Všetky informácie a skutočnosti o daniach a poplatkoch sú obsiahnuté vo Všeobecne záväznom nariadení obce Dubodiel č. 4/2012.                                                               

 

Udržujme životodárnu vodu v našich krásnych lesoch, v prírode a v pôde

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka