Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Klub dôchodcov

Výlet - Butkov

Autor: Anna Stopková

Autor: Anna Stopková

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2017

23. - 24. máj - Púť do Krakova, Wieliczka, Wadovice

29. júl            - Stretnutie pri kyselke

december     - Vianočné stretnutie


 

Činnosť Klubu dôchodcov v roku 2016

     Klub dôchodcov bol založený 25. 2. 2016 ustanovujúcou schôdzou, ktorá sa konala v KD za účasti starostu obce a členov obecného zastupiteľstva.

Počet prihlásených dôchodcov:  68

Na schôdzi bol zvolený výbor v tomto zložení:

predseda:  František Baláž

členovia: Mgr. Ľudmila Šťastná, Cyril Pavlo,  Anna Stopková,  Ľudmila Kopecká

    V klubovej miestnosti, ktorá sa nachádza v KD a je vybavená 3 počítačmi, sme sa stretli v priebehu minulého roka 11 krát. Priemer na každé stretnutie bol 30 členov.

  Činnosť klubu v r. 2016

 • roznášanie obedov jednej rodine počas 2 mesiacov 

 • posielanie blahoželaní k narodeninám

 • prezentácia fotografií z púte v Ríme

 • brigády na kyselke 

 • akcia Stretnutie pri kyselke v spolupráci s Poľovníckym združením Hradište Dubodiel 

 • veľká brigáda na čistení kyselky po záplavách 

 • púť na Skalke pri Trenčíne

 • spoločné vianočné stretnutie Klubu dôchodcov a Klubu žien


 

 

Dôchodcovia na púti v Skalke pri Trenčíne

 

       11. septembra sme sa zapojili do púte seniorov v Skalke pri Trenčíne.

         Skalka pri Trenčíne je najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Jeho história siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja - Svorada a Beňadika.  Sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy.

        Naša púť začínala pobožnosťou Krížovej cesty. Potom sme prešli bránou milosrdenstva, o 15.00  sme sa v diecéznej svätyni modlili Korunku Božieho milosrdenstva, potom posvätný ruženec. Sv. omšu  celebroval  p. farár Jozefa Sliepka, rodák z Bánoviec nad Bebravou. Po sv. omši a uctení si relikvie svätých Andreja Svorada a Beňadika sme sa presunuli autobusom na Veľkú Skalku, kde sa nachádza zrúcanina kláštora, kostolík a jaskyňa. Horné podlažie je Kaplnkou sv. Andreja Svorada a Benedikta, kde sa príležitostne slúžia omše. Nad oltárom sú zobrazení pustovníci so stupňami vlastností, ktoré by mal človek mať na konci svojho života. V ďalšej časti kláštora sa nachádza Betlehem. V spodnej kaplnke „Umučenia Krista“ sme videli ukrižovaného Krista na kríži a Boží hrob.

          V areáli kláštora sa usporadúvajú aj stretnutia umelcov ORA ET ARS, ktorí tvoria rozličné umelecké diela.

           Nielen pokoj, ktorý vyžarovali priestory kláštora ale i kázeň počas sv. omše  určite zanechali v nás hlboké duchovné dojmy. Lásku, pokoj, trpezlivosť by sme mali prejavovať vo svojich každodenných životných situáciách. Každý zo 45-tich účastníkov tejto púte si mohol prehĺbiť zároveň aj poznanie histórie tohto najstaršieho pútnického miesta na Slovensku.

           Svoju vďaku vyjadrujeme nášmu  pánovi farárovi a pánovi starostovi nielen pri zabezpečení púte,  ale že sa s nami tejto púte aj zúčastnili. 

                                                                                                                                  Ľ. Šťastná

 


 

 Založenie klubu dôchodcov

 

        Dňa  25.2.2016 sa v Kultúrnom dome uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie klubu dôchodcov v našej obci.

          Iniciatívu založiť klub dôchodcov vyvinul pán František Baláž. Zabezpečenie a vybavenie miestnosti na činnosť klubu riešil so starostom obce, Mgr. Antonom Prechádzkom, ktorý túto snahu podporil.

         Ustanovujúceho zasadnutia sa zúčastnil aj starosta obce, ktorý pozdravil prítomných, vyjadril radosť a prisľúbil podporovať klub a jeho aktivity. Pani Šťastná v príhovore vysvetlila dôvody a úsilie využívať klubovú miestnosť pre realizáciu života starších občanov. „Osamelým ľuďom chýba kontakt s človekom, ktorý by si ich vypočul, porozprával sa s nimi a urobil im aspoň na krátku chvíľu spoločnosť. Každý je rád, ak si naňho niekto spomenie. Základom aktivity, nás členov, nech bude túžba byť užitočným aj v jeseni života. Tajomstvom peknej staroby je tešiť sa z každého prežitého dňa, z maličkostí, ktoré nám robia radosť. A len od nás  závisí, ako si ich navzájom spríjemníme.“

        Preto sme vyvinuli úsilie založiť klub dôchodcov v našej obci. O jeho cieľoch a plánoch  oboznámil pán Baláž. Klub dôchodcov chce zabezpečovať záujmovú činnosť pre svojich členov v priestoroch klubu i mimo neho.  Priestory klubu sú vyhradené v kultúrnom dome v miestnosti na poschodí.  Aktivity na ktoré sa chceme zamerať:

 •  kultúrno-spoločenské podujatia
 •  vzdelávacie podujatia
 •  športovo-turistické podujatia
 •  záujmová činnosť
 •  sociálno-zdravotná činnosť

         Za predsedu klubu bol zvolený pán František Baláž, ktorý sa poďakoval v mene celého výboru za prejavenú dôveru. Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére s občerstvením, o ktoré sa postaral obecný úrad a prítomné: zástupkyňa starostu Ing. Hostačná, poslankyne pani Stopková, pani Žáčiková a matrikárka pani Petríková, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

        Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou účasťou podporili vznik klubu dôchodcov.

        Deň stretnutia v klubovej miestnosti bude štvrtok. O aktivitách budú členovia informovaní pozvánkou, ale aj miestnym rozhlasom.

 

Každý dôchodca je medzi nami srdečne vítaný.

 

 

 

                                                                                            Ľ. Šťastná


 

 

 

Dubodielska kyselka po rokoch ožila

 

           Leto, čas oddychu, prázdnin, dovoleniek. Čas, keď si ľudia nájdu chvíľu aj pre seba, rodinu a priateľov.

         Takýmto dňom bol 30. júl 2016, kedy sa po mnohých rokoch stretli na dubodielskej kyselke priatelia, susedia, rodiny a predstavitelia obce.

          Myšlienka posedenia pri guláši zaujala členov Klubu dôchodcov Dubodiel a chceli ju zrealizovať. Za miesto podujatia zvolili dubodielsku kyselku. Vďaka ochotným a pohotovým členom Poľovníckeho združenia Hradište sa mohla uskutočniť. Od pondelka pred plánovanou akciou členovia klubu dôchodcov a poľovníci z Dubodiela čistili a upravovali priestranstvo v okolí vybetónovanej plochy aj samotného prameňa kyselky.  Priestranstvo kyselky mnohým (hlavne starším) stále symbolizuje miesto výborných tanečných zábav, ktoré mali niekoľkoročnú tradíciu a miesto rodinných výletov a opekačiek.

          Všetci brigádnici, ktorí toto podujatie chystali, vložili doň nielen časť seba ale aj svoje spomienky. Dobrý nápad podporil aj starosta obce, ktorý okrem materiálnej pomoci zabezpečil dopravu pre dôchodcov. Výborný poľovnícky guláš všetkým chutil. Nechýbali ani domáce koláčiky, ktoré napiekli šikovné dôchodkyne a dobre padlo okrem kyselky aj čapované pivko. Účastníci si to vychutnávali v príjemnom posedení, stoly a lavice zabezpečili poľovníci, o dobrú náladu, hudbu a spev sa starali  členovia Dubienky.

           Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne zapojili do organizovania celého podujatia, ktorí akokoľvek pomohli a vytvorili výbornú atmosféru, osobitne dvom hlavným aktivistom, p. Františkovi Balážovi za klub dôchodcov a p. Dušanovi Petríkovi za členov Poľovníckeho združenia Hradište.

            Veľmi ste nás potešili všetci, ktorí ste sa posedenia pri guláši zúčastnili a vyjadrili svoju spokojnosť. Potešilo nás to a povzbudilo. Tak sme si po rokoch opäť pripomenuli jedno krásne zákutie našej rodnej obce, ktoré slúži mnohým návštevníkom znamenitou a jedinečnou minerálnou vodou. Veríme, že po úprave okolia bude naďalej vyhľadávaným miestom.

                                                                                                                             Ľ. Šťastná


 

Udržujme životodárnu vodu v našich krásnych lesoch, v prírode a v pôde

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka